Sex sister100

04 May

Mens skyggen står og ser på, som et ubehjelpelig omriss.: Si meg én ting, «Bagatell» Hellstrøm, «R35» Brimi og Ingrid «Tvkokkpionér» – kan dere, primært, utgyte noen teorier om hvorfor det skal være så inn i h***** vanskelig å få servert gresk salat når det vittelig står på menyen?

Myntene fant jeg i Kolbjørn Skaars fine dobbeltbind “Norges Mynthistorie”.Men så, torsdag ettermiddag 19/8-99 legger jeg meg i sengen, drevet av lysten til å flyte videre i dette spennende univers.Det var tidelig i avdelingen hvor fokusen er viet melankolien, den tradisjonelt kreative, den av medisinen sykliggjorte, Giacomettis skulpturer, Julia Kristeva.Faksimilenene nedenfor viser et eksempel på hvordan jeg satte opp min oversikt på i prospektet, og hvordan jeg så for meg rekkverkoppsettet.I september 2000 var jeg bl.a i kontakt med Statens Vegvesen for å få oversendt konstruksjonsmateriale for en bru i Telemark, som la ved i prospektet som eksempel. I selve prospektet hadde jeg nøyd meg med en enkel idéskisse: En forsommerdag i 2001 gikk jeg runden med prospektet, til Teknisk Etat, Laagendalsposten, Den Kongelige Mynt (DKM), og Kultursjefen. Og som nedenstående faksimle viser (tall som er rundet rundt), er det flere likheter mellom mitt utvalg og det som endte opp med å bli valgt ut. At de ikke ble identiske med mine, hadde jeg heller ikke regnet med, det jeg prøvde, var å anspore til en tankegang om hva man kunne se etter på jakten etter det rette utvalget.